Välj storskärmsläge
Sprouting Health - bättre hälsa och miljö för alla


Lite fakta om luftmiljö och negativa joner

Hur vi påverkas och mår av att utsättas för luftföroreningar, positiva joner och en dålig inomhusventilation

  Sidans innehåll    (klickbara länkar)

1 Kort intro om luftens betydelse
2 Varje andetag innehåller mer än bara luft
3 Om utomhusluften och åskväder
4 Inomhusmiljö och ohälsa
5 Hur negativa joner renar luften
6 Tabell över anjon-mängder i olika miljöer
7 Om förändring och påverkan ...

Varje dag konsumerar vi 1 kg mat, 2 liter vätska, och ungefär 13 kg luft genom att andas cirka 20.000 gånger per dag. Det innebär att vi förbrukar en luftvolym på ungefär minst 10.000 liter, och att 50% av vår energi kommer från luften som vi andas!

Samtidigt så klarar vi oss i många dagar och veckor utan vatten och mat, men blott ett fåtal minuter utan luft.

Visst är det tankeväckande?

Det är enkelt att inse hur otroligt betydelsefull luften är för kroppen.Varje andetag innehåller mer än bara luft

Med dagens dåliga luft både utomhus och inomhus så följer det med varje litet andetag med sådant som inte hör hemma i kroppen. Vårt immunförsvar jobbar för högtryck med att ta hand om det så gott det kan och ett bra immunförsvar döljer således luftproblemen för de flesta.

Men alla har inte ett bra immunförsvar. Många reagerar på den dåliga luften med huvudvärk, trötthet, andningssvårigheter och drabbas av överkänsligheter, täppta näsor och mycket mer.

Nyare forskningsstudier över hela världen visar att luftföroreningar ligger bakom långt fler hälsoproblem och dödsfall än man hittills har trott. Det är tunga och ledsamma siffror att ta del av, men de behöver föras fram i ljuset för att öka förståelsen för vikten av en renare luft.

Enligt en rapport ifrån projektet Global Burdens of Disease av WHO (World Health Organization) så avled 3,2 miljoner människor (enbart under år 2010) till följd av luftföroreningar. 200.000 av dessa hade lungcancer.

I Europa avlider 300.000 personer om året i hjärt- och kärlproblem av att partiklar ifrån luften stoppar upp blodflödet i kroppen.

I Sverige, som anses ha lägre luftföroreningar än andra i Europa, har en ny svensk studie från 2015 visat att 5000 svenskar dör för tidigt varje år pga trafiken (dubbdäck och avgaser) och från föroreningar som förs hit med vindar ifrån övriga Europa. Studien visar att dessa svenska luftrelaterade hälsoproblem kostar vårt samhälle hiskeliga 42 miljarder(!) kr om året.

Studier visar också att många möter sin allra största exponering av denna förorenade luft när de befinner sig i sina fordon. Avgaser och bensinångor tar sig lätt in i kupén, så när vi t.ex kör bakom en annan bil eller står i en bilkö så är det som att ha sin näsa vid avgasröret på framförvarande bil. Det är verkligen riktigt ohälsosamt.


Det är mycket som behöver ändras både politiskt, utvecklingsmässigt samt även i var och ens eget ansvar och sunda förnuft för att kunna minska utsläppen och dess inverkan på både klimat och hälsa.

Det finns redan nu som väl är bra sätt som vi personligen kan ta till för att minska på de föroreningar som redan finns i luften.

Om du vill förändra något i ditt liv på ett enkelt sätt, så satsa på att få en bättre luft både i ditt hem och på arbetsplatsen.

Att investera i en bra luftrenare ger en större trivsel i vardagen, färre föroreningar i kroppen och en hälsosammare framtid.


Tillbaka upp


Om utomhusluften och åskväder

Liksom de allra flesta biologiska aktiva substanser är även luften uppbyggd av positivt och negativt laddade joner.
Allt levande påverkas av dessa joner och om nivåförhållandena är optimala så främjar de god hälsa, fortplantning och resistens mot sjukdomar och mycket annat. Det gäller för såväl människor, djur, insekter och växtlighet.

Exempel på hur förändringar i dessa laddningar påverkar oss - på ett sätt som de flesta av oss brukar uppleva - är hur vi reagerar vid väderomslag.

Strax innan ett åskväder brukar många känna hur "tungt" det är i luften. Vissa blir lite trötta, andra blir jättetrötta, en del drabbas av huvudvärk, migrän och andra fysiska och psykiska åkommor.

Men, när åskan och blixtarna avtagit så känns luften otroligt ren och skön igen. Ohälsotillstånden lättar betydligt eller försvinner helt.
Vad är det då som egentligen har hänt?

Jo, strax innan ett åskväder är luften fylld med en massa positiva joner och åskväder är ett utav flera sätt som naturen använder för att uppnå en laddningsbalans igen. När det blixtrar och dundrar så frigörs en mycket stor mängd med negativa joner och även en viss mängd ozon (det som vi bl.a förnimmer som en frisk fräsch doft).
Detta skapar även en elektrisk laddningsbalans i luften.

Tillbaka upp


Inomhusmiljö och ohälsa

Obalans i laddningar existerar även inomhus och de ökar med ju fler saker som vi använder och omger oss med (se nedan). Inomhusmiljön kan pga sin uppbyggnad inte av sig själv återställa laddningsfälten åt oss, såsom det sker i naturen.

Nuförtiden är även bostäder och andra byggnader uppå detta alltför lufttäta och har alldeles för dålig ventilation (som ett resultat av bl.a energibesparande åtgärder). Inomhusmiljön innehåller därför en lång lista av föroreningskällor som damm, kemiska gaser (ifrån möbler, golv, mattor, kläder, elektronikprylar mm), bakterier, gamla hudflagor, samt att många drabbas av fukt- och mögelproblem.

Som ett resultat av denna lufttäthet så stängs naturens luftrenande negativa joner ute, samtidigt som alla föroreningar stängs inne och de ökar succesivt i mängd ju längre tiden går.

De flesta spenderar dessutom mer än 90% av sin tid inomhus, så vår luftmiljö påverkar verkligen vår hälsa väldigt mycket.
Enligt American College of Allergies orsakas och förvärras cirka 50% av alla sjukdomar av just förorenad inomhusluft.
The Environmental Protection Agency (EPA) säger att inomhusluft är 2-10 gånger mer riskfylld än utomhusluft och varnar för att den är vårt allra största miljöbetingade hälsoproblem.

Det är alltså inte så underligt att många inte mår bra när de befinner sig inomhus. Allergier, astma och nya underliga sjuksymptom ökar i en så alarmerande fart att samhälle och vetenskap inte hänger med.

Men kan man då själv minska och göra något förebyggande åt detta?
Ja, genom att börja förbättra inomhusmiljön, röra på sig mer, äta bra ekologisk mat och dricka rent vatten mm.


Tillbaka upp


Hur negativa joner renar luften

I stort sett så har alla partiklar som finns i luften en positiv laddning, medans negativa joner däremot har en negativ laddning.

I naturen så alstras det negativa joner genom processer som blixtar, havsvågor, vattenforsar, vattenfall och solljus.

Vår "storstadsdjungel" med asfalt överallt, betong och byggnader mm minimerar de naturliga förutsättningarna för alstring av negativa joner genom att det isolerar och stör den känsliga elektriska balansen som existerar mellan atmosfären och marken.

Ännu en orsak till att vi har en så stor obalans i luftens laddningar beror på alla luftföroreningar och den elektrosmog som uppstår ifrån elektriska apparater, elkraftskablar, trådlösa nätverk mm (dessa elfält innebär också i sig själva stora hälsoproblem för alla dem som lider av elöverkänslighet).

För att råda bot på denna laddningsobalans i inomhusmiljön så var luftrenarna jag tidigare sålde försedda med en joniseringsfunktion som alstrar negativa joner. Det sker med hjälp av en elektrisk urladdnng via antingen nålspetsar av metall eller borststrån, plasmafält och UV-ljus. Det är inget syntetiskt bakom det hela, utan de skapas alltså på i princip samma sätt som i naturen och fyller samma funktion.

Det hela fungerar såhär:
När negativa joner tillförs i inomhusluften, så får det de luftburna förorenande partiklarna att dras till varandra och då klumpar de ihop sig. De får därmed en högre vikt och blir alltför tunga och kan inte längre sväva omkring utan faller ned ifrån luften.
På så sätt försvinner partiklarna ur inandningsluften, och de kan då samtidigt mycket effektivare fångas upp och sugas in i luftrenarens filter, eller städas bort ifrån golvet och andra horisontella ytor på möbler genom normal städning.

Samtidigt brukar detta lösa även ett annat problem som många lider av, nämligen luftfuktigheten. Med mindre antal partiklar i luften som suger åt sig den fukt som finns, blir därmed luftfuktigheten naturligt återställd. För låg luftfuktighet kan alltså ibland bero på att man har problem med föroreningar i inomhusluften.Tabell över anjon-mängder

Miljö

Mängd anjoner
/cm3
Vattenfall och skogar 50.000
Höga berg och havsstränder 5.000
Ytterområden och ängar 700-1500
Storstadsparker 400-600
Esplanader 100-200
Lägenheter i storstäder 40-50
Hårt luftkonditionerat rum 0-25


Tillbaka upp


Om förändring och påverkan ...

Visionen med Sprouting Health är att finna och tillhandahålla bra produkter som kan hjälpa till att skapa en ökad medvetenhet kring hur vi påverkas av vår miljö och att det går att påverka både den och vår hälsa.

Att andas, t.ex, är så vardagligt att vi knappt ens tänker på det.
Luft som luft, tänker de flesta. Det är först när vi och våra husdjur upplever skillnaden mellan luft och frisk, ren luft som vi märker att vi blir piggare, får lättare att andas, sover bättre, orkar mer, och mår bättre rent allmänt.

En liten investering i en luftrenare eller något annat som förhöjer livskvalitén, är inte bara ett stort steg för vår egen hälsa, utan även ett litet och betydelsefullt steg mot en global förändring på många andra sätt. Saker i vår egen lilla vardag sprider sig, oftare än man tror, på ett eller annat sätt vidare via det vi gör och de vi umgås med.

Ju mer vi uppmärksammar denna vardagliga och för många "osynliga" kontinuitet, så vaknar vi upp mer och mer för det som kallas orsak och verkan, en sedan urminnes tider populär benämning på det flöde i vår vardag som bygger upp, river ned, modifierar och ser ut att föra oss än hit och än dit mot livets alla erfarenheter.

En större medvetenhet om dess existens och funktion, kan på så vis frambringa en större förståelse av oss själva och våra handlingar, och bidra till ett bättre liv i harmoni med varandra och de naturlagar som bär upp vår existens.

Många bäckar små ...


Hälsohälsningar
Anders

Tillbaka upp
Denna webbsida är skapad för mobiltelefoner. Är text och bilder för små så blir de större om du roterar din mobil.

Använder du en dator så välj storskärmsläge om du vill se den normala sidan för större skärmar.

Copyright © 2003-2024 Sprouting Health
Gäller samtliga webbsidors innehåll under domänen sproutinghealth.se