Välj storskärmsläge
Sprouting Health - bättre hälsa och miljö för alla


Ozongenerator

Pris: 1895 kr

Ozone Oxy 80 Smart

Den här apparaten är till stor hjälp för dig som har problem med dålig lukt som t.ex instängd lukt, fuktlukt, mögellukt, röklukt och annat.

Organiska luftföroreningar bryts ned och oskadliggörs och tar död på bl.a mögelsporer, bakterier och mikroorganismer.

Den är användbar i rum, källare, sommarstuga, husvagn, bil och andra inomhusutrymmen, samt i små utrymmen som skåp och garderober.

Ställ bara in den i utrymmet, koppla in kontakten i ett jordat eluttag, stäng fönster och dörrar vid användning i större utrymmen (i bilar och små utrymmen låter du fönster, dörr eller ventilation vara lite på glänt), välj ozonstyrka och körningstid, lämna utrymmet och efter ett tag så är luktproblemet borta.

Den är kraftfull, lätt att bära tack vare ett handtag, liten i storlek och kan användas av både privatpersoner och proffessionella företagare.

Förbrukningsartikelns livslängd är upp till cirka 6000 arbetstimmar.

Handla i nätbutiken  Köp den i nätbutiken

Se tabellen för fraktpriser


Knappsats och LED-display i Ozone Oxy 80 Smart

Flera valbara inställningar


Timer
Du kan välja hur länge du vill att apparaten ska köra sitt arbetspass innan den stänger av sig själv. Från 15 minuter och upp till max 3 timmar, i steg om 15 minuter.


Intervallkörning
Om du har problem med lukter som sitter djupt inne i väggar och andra ytors materialporer så kan du få apparaten att automatiskt återupprepa saneringen med 12 eller 24 timmars mellanrum. Då körs den ovanstående inställda timertiden om och om igen ända tills dess att du själv manuellt stänger av apparaten.

Intervallkörning kan även behöva användas för ett bättre resultat ifall temperaturen i utrymmet är 10-19°C. Ozonsanering fungerar annars som bäst och snabbast när temperauren är 20-35°C.


Önskad ozonmängd
Du kan välja om den ska skapa den allra högsta ozonmängden (5 gram/timme = 100%) eller en lägre mängd på 20/40/60 eller 80%.

Därmed kan du anpassa koncentrationen efter rådande saneringsbehov, t.ex en hög mängd för stora utrymmen eller vid svårare lukt- eller mögelproblem och en lägre mängd för små utrymmen.

Fläktstyrka
Du kan även styra fläkten i 6 st olika hastigheter.


Inbyggd startfördröjning
För att du inte ska riskera att andas in ozon under tiden som du ställer in ovanstående värden så finns det en inbyggd startfördröjning på 10 sekunder. Nedräkningen syns både på displayen och hörs som ett pipljud för varje sekund.

Nedräkningen startar också om på nytt med 10 nya sekunder för varje knapptryckning du gör.

När du är klar med inställningarna så hinner du lämna utrymmet innan skapandet av ozonet påbörjas.Vad är ozon?

Ozon är ett ämne som bildas i naturen och uppe i stratosfären. Det är t.ex små mängder av ozon som gör att det doftar så fräscht i luften efter ett åskoväder. Ozonlagret som finns i statosfären skyddar Jorden mot farligt stark solstrålning.

I små mängder anses ozon vara ofarligt och av den anledningen finns det en rekommenderad säkerhetsnivå på 0,08 ppm runtom i världen. Ibland kan det dock i naturen under mycket varma soldagar i kombination med vissa luftföroreningar skapas upp till 4 gånger högre ozonvärden än denna säkerhetsnivå.

Ozon kan även skapas av elektonik såsom ozongeneratorer och jonisatorer, men även som en biprodukt hos vardagliga laserskrivare, kopiatorer och andra enheter som använder sig av t.ex högspänning och UV-ljus.

Det som sker i vår ozongenerator Ozone Oxy är att den via elektrisk corona-urladdning skickar ut höga mängder av elektroner i rumsluften. Dessa får då en del utav luftens syre att klumpa ihop sig och bli till kortlivat ozon (beteckningen på molekylsammansättningen är O₃). Det är ozonet som sedan reagerar med omgivande lukter, organiska ämnen och annat som då neutraliseras.


Ozongeneratorn gör alltså ett gott syfte genom att eliminera andra hälsovådliga luftproblem och mögelproblem mm, men den måste också samtidigt användas förnuftigt för att inte i sig själv skapa ett hälsoproblem under den korta tid som ozonet existerar. Detta är mycket viktigt att känna till och beakta.Beakta följande vid ozonanvändning

Eftersom vår apparat skapar en medvetet hög ozonmängd som vida överstiger rekommenderade gränsvärden, så behöver du vidta vissa försiktighetsåtgärder vid användandet.

Till skillnad mot vanliga jonisatorer och andra luftrenare som har låga och säkra ozonnivåer, så ska du inte vistas i samma rum under tiden som Ozone Oxy är igångsatt. Du ska inte heller träda in i utrymmet igen förrän 2-3 timmar efter det att den har stängts av, så att ozonet hinner klinga av och bli till vanligt normalt syre igen.

Detta är viktigt att följa ur hälsosynpunkt, både för människor, djur och även växter som inte tål dessa ozonmängder som alstras.
Dels luktar det väldigt starkt när den är igång och det finns också en hälsorisk då det kan påverka eller reta andningsvägar och ögon.

När du ska sanera ett utrymme så måste det vara fritt ifrån människor, djur och växter.

Det får heller inte finnas någon risk för direkt luftkontakt med brandfarliga explosiva ämnen och gaser. Förvaras det sådana ämnen i utrymmet så måste dessa vara inneslutna i stängda, täta och säkerhetsgodkända behållare och system och dessa får inte användas samtidigt som saneringen utförs.

När saneringen är klar så kan du sedan öppna dörrar och fönster igen för att vädra ut eventuell kvarvarande ozondoft.


Lär gärna även vår infosida om luftmiljö och luftföroreningar.


Fraktpriser

Här kan du se hur många som får rum i varje fraktpris.

Antal Artiklar Postnord DHL SP
1 Ozongenerator  201 kr  132 kr
2 Ozongenerator  269 kr  138 kr

Inga extra avgifter tillkommer vid köp mot faktura eller förskottsbetalning.

Om du skulle vilja betala för köpet i samband med att du hämtar ut försändelsen hos ombudet så tillkommer det en Postförskottsavgift (135 kr) eller en Efterkravsavgift (131 kr för DHL Servicepoint).


Tekniska specifikationer

Modell Strömkälla Rums-kapacitet
80 Smart 220-240 VAC / 50 Hz
Jordat uttag

Elförbrukningen är max 85 W
80 m²


Ozon Ljudnivå Storlek / vikt
Max 5 gram per timme 40 dB Höjd    21,7 cm
Bredd  17 cm
Djup    23,8 cm (>30 cm med nätkabeln)

2,6 kg
(3,2 kg med kartongen)


Användbar i dessa lufttemperaturer Användbar i dessa luftfuktigheter
10-35 °C 5-65 %

Fukten får inte bilda kondens.


Nedladdningsbar bruksanvisning (pdf)Tillbaka upp
Denna webbsida är skapad för mobiltelefoner. Är text och bilder för små så blir de större om du roterar din mobil.

Använder du en dator så välj storskärmsläge om du vill se den normala sidan för större skärmar.

Copyright © 2003-2024 Sprouting Health
Gäller samtliga webbsidors innehåll under domänen sproutinghealth.se