Välj storskärmsläge
Sprouting Health - bättre hälsa och miljö för alla


Vetenskapliga studier
5000 svenskar per år dör för tidigt pga luftföroreningar!

Forskarna på IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå Universitet har den 31 januari 2015 publicerat resultatet av sin studie som utförts på uppdrag av Naturvårdsverket.

Den visar tydligt att luftföroreningar både lokalt ifrån Sverige och som även förs hit med vindar ifrån övriga Europa ger både akuta och långsiktiga hälsoeffekter och kostar samhället stora pengar. Enbart de hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär som föroreningarna ger upphov till kostar det svenska samhället 42 miljarder kronor VARJE ÅR!

De allra skadligaste föroreningarna kommer ifrån trafiken (främst då från dubbdäck och avgaser), och energiproduktion i Europa samt bl.a vedeldning.

Detta är anmärkningsvärt tydliga resultat och en mycket viktig markör för hur - trots att Sverige rent allmänt sett räknas som ett av de mindre luftförorenade länderna i Europa - viktigt det är att luftföroreningar tas på allvar även när det rör sig om låga halter.

Förhoppningsvis leder nu denna ögonöppnande studie till fler åtgärder och mer sunt förnuft som minskar utsläppen och dess påverkan på alla livsformer framöver!

Läs mer om studien här;
Pressmeddelandet ifrån IVL Svenska Miljöinstitutet
Fler hormonstörande ämnen funna i buteljerat vatten!

Tyska forskare på Goethe University Frankfurt och German Federal Institute of Hydrology har upptäckt att det finns fler hormonsstörande ämnen i flaskvatten än tidigare kända Bisfenoler.

De testade 18 olika modellmärken och ville ta reda på vilka utav totalt 24520 (!) suspekta kemikalier som aktivt kan påverka våra egna och organismers endokrina system.
(Mycket forskning återstår ännu kring alla potentiella farligheter med plastflaskor, nappflaskor och annat eftersom det finns så otroligt många misstänkta ämnen att utvärdera).

De fann att de anti-androgena och anti-östrogena kemiska ämnena dialkyl maleates (med en struktur som ftalater) och fumarate finns representerade i majoriteten av alla flaskvatten.

Läs mer om studien här;
Hela studien i PLOS ONE, augusti 2013
Negativa luftjoner ökar tillväxten av sallad

En avdelning i en växtanläggning berikades med negativa joner i luften. Det resulterade i en kraftfull tillväxt inom 2-4 veckor. Arean på bladen blev större och de färska skottskjutningarna ökade med 64% i vikt.

Efter 3 veckor såg man att takten på fotosyntesen var 30% högre jämfört med en odlad (ej luftjoniserad) kontrollgrupp.

Läs mer om studien här:
Air anions enhance lettuce growth in plant factories

Korean Society for Horticultural Science
September 2014.  (på engelska)
Ozon ökar hållbarheten för färskskuren papaya

Papayan skalades, urkärnades och skars i små fyrkantiga bitar. Därefter lades de på plastbrickor i förvaringsutrymmet och i en ozonkammare.

Genom att förse den omgivande luften med ozon så kunde de effektivt hålla nere den mikrobiella tillväxten av mesofiliska och koliforma bakterier, utan att försämra det mesta av papayans innehåll av antioxidanter.

Läs mer om studien här:
Sciencedirect.com

9 januari 2014.  (på engelska)
Mycket bättre kvalitet på tomater som odlats där man tillfört negativa joner i luften!

Odling av tomater i en luftmiljö med negativa joner har visat sig vara mycket lyckad jämfört med en kontrollgrupp som odlades under normala förhållanden.

Skador till följd av sjukdomar minskade och växtligheten ökade anmärkningsvärt. Kvaliteten på tomaterna och deras nettovikt ökade markant (de blev tre gånger tyngre!).

Det visade sig också att tomaternas värde ökade proportionellt med vikten på frukten och att även försäljningen ökade trefaldigt.

Studien presenteras med fotografier och grafiska tabeller.

Läs mer om studien här;
Sugahara Research Inst, Japan, augusti 2003.

 (pdf, engelska)
Negativa joner eliminerar luftburna infektioner!

En ettårig studie med negativa joniserings-apparater på en intensivvårds-avdelning på University Hospital i Leeds, England, har visat sig vara en fullkomlig framgångssaga med en hundra-procentig eliminering av luftburna infektioner orsakade av patogenen acinetobacter.

Infektioner som uppstår vid vistelse på sjukhus är ett mycket stort problem världen över. En läkarstämma uppskattar att det varje år dör 800 svenskar och att 90.000-100.000 smittas.

Det finns många former av sjukhussjuka och ca 20% av dessa infektioner överförs via luften. Bara i England innebär det en årlig kostnad på 100-200 miljoner pund.

Acinetobacter-infektioner är ett växande problem på sjukhusen, då denna patogen är resistent mot nästan all tillgänglig antibiotika. Det lyckade studieresultatet har medfört att det satsas ännu mer pengar till forskning kring negativa joner och dess påverkan på resistenta patogener.

Artikeln om studien har dessvärre försvunnit ifrån Science Blog´s webbsida.

 (engelska)
Negativa joner som alternativ till kemikalier i livsmedel!

Superladdade negativa luftjonisatorer har visat sig potentiella till att effektivt reducera luftburna och ytliga mikroorganismer.

Denna studie visar hur man uppnått reduktioner på upp till 99,9% när det gäller vissa stafylokocker och andra organismer inom 3 timmar.

Behandling av bacill-sporer under 6 timmar reducerade dem till 96%.

Apparaten som användes alstrade 1.000.000 negativa joner per cm³ uppmätt 1 m från dess elektroder.

Läs mer om studien hos USDA på;
Agricultural Research Service, januari 2003.

 (engelska)
Negativa joner och ozon förlänger hållbarheten på mat!

En banbrytande studie av hur ozon, negativa luftjoner, positiva luftjoner och kombinationer dem emellan inverkar på äpplen, apelsiner och tomater har utförts av United States Department of Agriculture (USDA).

Studien visar att positiva joner påskyndar en begynnande ålderdom och förkortar varornas lagringstid, medan negativa joner fördröjer en begynnande ålderdom och förlänger lagringstiden.

Bäst resultat erhölls genom en kombination av negativa joner och ozon, där ozonet hämmar den mikrobiella tillväxten.

Agricultural Research (USDA), 2002.
Negativa joner är effektiva mot luftburna mikrober!

I en studie gjord av U.S. Dept. of Agriculture fann man att jonisering drastiskt reducerar luftburna Salmonella-mikrober genom att organismerna dör inom 60 sekunder.

Här utförde man tester vid hönsäggkläckningsanstalter vars miljöer har stora mängder damm i luften.

I ett rum med Salmonella-smittade värphöns minskade överföringen av Salmonella mellan kycklingar med 98% och reducerade Salmonella i luften med 95%.

Detta beror även på att mängden damm i luften minskar när luften joniseras, vilket är viktigt eftersom mikrober och föroreningar liftar via dessa dammpartiklar till lungor och fjädrar.

Läs mer om studien på;
Agricultural Research Magazine, mars 2000.

 (pdf, engelska)
Negativa joner som behandling mot vinterdepression?

Apparater som alstrar en stor mängd negativa joner (liksom behandlingar med klart ljus) verkar agera som specifika antidepressiva medel för patienter med årstidsbetingade störningar.

American Medical Association, oktober 1998.
Sterilisering av E. coli O-157 och konservering av mat.

Negativa joner och ozon i kombination har visat sig vara tio gånger mer effektivt i steriliseringssyfte än användande av metoderna var och en för sig.

Det har bevisats effektivt mot mikrober och svampbildning (inkl. patogenen E. coli O-157) och experiment har bekräftat att teknologin också är effektiv i konserverandet av kött, fisk och frukt utan att vare sig förändra kvalitet eller färg (gäller förhållandet 1.000.000 anjoner/cm³ och 0,03 ppm ozon).

De har också testat att bevara griskött och tonfisk med en ozonhalt höjd till 0,2 ppm och fann att inte bara mängden bakterier reducerades, utan även att det inte gick att påvisa någon missfärgning och onormal lukt.

Utbrott av svampbildning på jordgubbar kunde också förhindras.

Det berättas även om hur utbrott av mikroba kontaminationer och infektioner, såväl av livsmedel (E. coli O-157) som inom sjukhus (MRSA) har blivit ett allvarligt samhällsproblem.

Studien kring E. coli O-157 gjordes under ledning av Osaka Prefectural Institute of Public Health.

Mitsubishi Electric Co, 1997.
Negativa luftjonisatorer är ekonomiskt för reducering av infektioner!

Pennsylvania State University presenterade grafiska bilder på testresultat vid användning av jonisatorer hos tandläkare där mikrober minskades med 32-52% och i patientrum för brännskador och plastikkirurgi reducerades bakteriella aerosoler och stafylokocker avsevärt.

Aerobiological Engineering
Denna webbsida är skapad för mobiltelefoner. Är text och bilder för små så blir de större om du roterar din mobil.

Använder du en dator så välj storskärmsläge om du vill se den normala sidan för större skärmar.

Copyright © 2003-2024 Sprouting Health
Gäller samtliga webbsidors innehåll under domänen sproutinghealth.se